Archivo del Autor: upaaspontes

PATRIMONIO PONTÉS VI

Falamos hoxe doutro cruceiro da tipoloxía dos completos e que é un dos exemplares máis elaborados que temos no noso concello pontés, refírome a:

O CRUCEIRO DO POBOADO

“O cruceiro do Pobo, hoxe sito diante da Igrexa do Poboado, despois da súa deportación no ano 1932 ao paraxe de As Campeiras sufrindo estragos neses trafegos; é unha obra perfecta e a máis destacada de tódalas da Comarca; a súa orixe é moi antiga (quizais do século XIV, a xulgar pola influencia gótica que delata o seu estilo e polos signos heráldicos que amosa). (D. Enrique Rivera Rouco, Revista das Festas Patronais, ano 1981)

Como moi ben nos di D. Enrique o cruceiro, hoxe situado fronte a Igrexa do Poboado, orixinariamente, estaba situado na Praza do Hospital, tamén coñecida como Praza do cruceiro e facía conxunto cun palco da música, tamén feito en pedra. Nos anos 30 foi desprazado de dita praza para o lugar de As Campeiras e nos anos 50 foi doado polo Concello á Empresa Nacional Calvo Sotelo que o emprazou no lugar onde está hoxe e que naquel entón eran os xardíns das escolas do Poboado.

A Plataforma:
É cuadrangular, con tres gradas de cantería. A de enriba é unha peaña diminuída, podendo face-las veces de pousadoiro. Hai unha foto antiga de cando estaba situado na praza do Hospital na que se aprecia unha grada máis.

O Pedestal:
É cuadrangular con caras cóncavas ou con escocia. Na parte inferior é cadrado, e na superior con chafráns e un pouco máis estreito que na parte inferior.


Na da banda do Cristo (anverso) leva a Asunción de María, con dous anxos erguéndoa cara ao Ceo, cun veo sobre da testa. Analizando un pouco esta representación do pedestal, podemos dicir que a Asunción era a patroa de As Pontes, a súa festividade era o 15 de agosto, que era cando se celebraba a festa do pobo. Isto foi así ata, aproximadamente, mediados do século XIX.

O Varal ou Fuste:
É de sección octogonal. Polo fronte ou anverso (cara do Cristo) e preto da base, leva unha coroa real, na parte alta; preto do capitel, leva –nas caras principais- unha “flor de lis”, e polos laterais gavelas ou feixes de trigo. Na parte baixa do varal, a un metro do pedestal, ten un furado do tamaño dunha moeda de dous euros, na súa cara principal ou anverso.

Segundo o cronista oficial D. ENRIQUE RIVERA ROUCO todas estas representacións no varal ou fuste indican:
A coroa real representa o carácter real da nosa Vila, é dicir, feudo de concesión real (xa que foi un feudo outorgado polo Rei Enrique II, ó cabaleiro galego García Rodríguez de Valcárcel, por mor da axuda prestada na contra de Pedro I o Cruel). Esta concesión e outras foron feitas polo Rei no que se chamou as “mercedes enriqueñas”.


A flor de lis, representa á nobreza, xa que dita flor é símbolo da nobreza, moi empregada na heráldica do Medievo e de orixe francesa.


As gavelas ou feixes de espigas de trigo, representan á agricultura. O noso Concello atópase situado nun val, e como tal, con certa riqueza agrícola –hoxe trocada pola extracción do carbón- e, tamén, gandeira.

O Capitel:
O capitel, no seu conxunto, é de imitación “xónico” polo das volutas ou espirais angulares. Está moi ben traballado, coma o resto do cruceiro.
As catro caras do capitel son iguais e en cada unha delas podemos apreciar: dúas volutas ou espirais nos ángulos, unha cadea saíndo dunha a outra voluta, e, no medio do capitel, un anxo ou querubín alado. Pola parte de embaixo de cada anxo ou querubín un saínte a xeito de cuncha, que debe representa-lo corpo de cada un deles ou ben é o que realmente semella, é dicir, unha cuncha.

A Cruz:
É unha cruz grande e de sección octogonal. Moi ben traballada, sobre todo nos extremos dos brazos que son abertos ou florenzados e cun botón no medio.


No seu anverso represéntase o suplicio de Xesús ou a dor física; no reverso o sufrimento de María ou a dor moral, nun equilibrio artístico e emocional perfecto.

A Cruz anverso, O Cristo:
Se cadra, a parte mellor traballada do conxunto xunto coa imaxe da Dolorosa, ou polo menos a que máis destaca. É un Cristo moi ben esculpido, onde o mestre canteiro deixou amosar a súa habilidade e, pode que, a súa alma.


O Cristo ten a testa coroada de espiñas e coa cara inclinada á dereita. As palmas das mans abertas e cun cravo en cada unha e outro nos pés. O pé dereito cravado sobre do esquerdo. Os tres cravos ao xeito renacentista.


O letreiro INRI sobre da súa testa.
A figura de Xesús está separada da cruz e con inclinación cara a diante. Pano de pureza atado con cordón á dereita.


Ten, enriba do capitel e na parte esquerda, uns restos de onde iría un dos dous anxos, que tivo orixinariamente, con cáliz recollendo o sangue de Cristo. Na parte dereita levaba outro do que non quedan restos.


Estes anxos ían un a cada lado do Cristo, con cadanseus cálices coa finalidade de recolle-lo sangue (simboloxía da salvación do mundo polo sangue de Xesús). Perdeunos cando estivo “deportado” no lugar das Campeiras, no ano 1936, alguén o tiroteou cando a guerra civil, e rompeullos. Só hoxe quedan uns anacos de pedra no lado esquerdo (mirando dende a posición do Crucificado).

A Cruz reverso, A Virxe: É unha representación da Dolorosa, perfectamente lograda, proporcionada en relación ao Cristo do anverso. Atópase sentada e co corpo xacente no seu colo e nas pernas. Atopámola pousada sobre do capitel, na posición de sentada. Co corpo cuberto polo manto e co Cristo xacente apoiado no seu colo. O Cristo xacente é, como na maioría dos casos, máis pequeno en proporción coa Nai. A imaxe da Virxe tamén foi danada polo tiroteo que sufriu o conxunto. Este dano apréciase na parte das costas e que está pegada á cruz.

D. Enrique opinaba sobre o seu emprazamento o seguinte:
“Dende tempo inmemorial presidía a entrada da antiga Vila de As Pontes no cruce dos principais camiños: “o camiño dos arrieiros” (denantes “dos ártabros”) de Bares a Betanzos e o camiño real dende o Convento Xurídico Romano de Lugo á ría de Ferrol, atopándose situado na Praza do Hospital, ao lado do entón alí existente establecemento benéfico con dito fin, fronte á actual finca nº 23 da Rúa de Galicia, a onde debera ser reintegrado, xa que inxustificadamente foi desprazado do seu entorno histórico”.

Texto e fotografía aportados por D. Xose María López Ferro, director do Museo Etnográfico Monte Caxado de As Pontes, a quen agradecemos o seu traballo e colaboración.

¿QUIÉN DEFRAUDA A QUIÉN?

Versión audio del texto

¿Cuál es el daño que advertimos primero? ¿El que hacemos o el que nos hacen?

¿Hay alguien que, al golpear, no se defienda? ¿O que, al huir, no crea espantar a su adversario?

¿Quien hay dispuesto a reconocer que se engaña a sí mismo? ¿Y quién no teme, más bien, que otro le engañe?

Judas fue un Judas, el primero de todos. Su propio nombre ha llegado hasta nosotros como sinónimo de traidor. Ahora bien, ¿quién defraudó a quién? Sabemos que Judas defraudó a Jesús. Pero ¿nos hemos preguntado alguna vez si Jesús, a su vez, no defraudó a Judas? ¿No sintió acaso Judas defraudadas sus expectativas acerca de Jesús? ¿Era Jesús la clase de hombre que Judas esperaba encontrar?

Los caminos de Judas y de Jesús se cruzaron un momento antes de separarse para siempre. Uno, hacia el abismo de la desesperacion. El otro, hacia una soledad abismal. En su desesperación piensa el salmista que

«todos los hombres son unos mentirosos».

Que la gente es mala o que no te puedes fiar de nadie…¿no es lo que solemos tomar por verdadero? Pero, si no te puedes fiar de nadie, ¿te vas a fiar de ti? Judas, en su desesperación, se acaba quitando de en medio. Implacable lógica.

Jesús, en su soledad, sabe en quién puede con fiar ¿se arrepintió, acaso, de haber confiado en Judas? ¿Se sintió defraudado por él? Yo creo que no. Al hombre en su soledad no le sobra nadie. Sabe por experiencia que nadie engaña o defrauda a otro si no se ha engañado primero a sí mismo. Ahora bien, ¿cómo se yo que no me engaño? Si habito en la confianza. Fuera de ella, no es posible la vida. Judas lo supo y se la quitó. A los infiernos bajó Jesús en su busca. Por eso ahora podemos cumplir el mandato del Señor:

«amaos unos a otros como yo os he amado»

Texto escrito por V.M.P

PATRIMONIO PONTÉS V

E seguindo co tema de cruceiros policromados, outro que temos no noso concello e do que case non conserva xa pintura (só algúns restos no pedestal, no varal, no capitel e na cruz) é o cruceiro de Goente-Igrexa. A diferencia do da Capela da Virxe dos Remedios de Marraxón, este encádrase nos cruceiros completos.CRUCEIRO DE GOENTE-IGREXA DE SAN MARTIÑOSituación:
Na praza da Igrexa de San Martiño en Goente.

Plataforma:
Plataforma de base cuadrangular dunha soa grada, aínda que orixinariamente non tiña só unha, estaba formada polo menos por dúas ou tres gradas. Foi trocado de situación en dúas ocasións e no cambio, perdeunas. Hoxe só conserva unha.
A base está formada por pedra granítica, posiblemente da zoa, xa que é abondosa nela.

Pedestal:
O pedestal está formado por unha pedra granítica de forma tronco piramidal cadrada e con chafrán na parte superior.
Non leva inscrición aparente en ningunha das catro caras.
É un pedestal moi alto, máis do normal para ir formado por unha soa pedra.
Vai encaixado na única pedra da grada e vese que está rexuntado por cemento. Tamén nunha cara, a que dá á igrexa, semella que estivo caleado.

Varal:
Atopámonos neste caso cun varal cilíndrico, aínda que de sección cuadrangular nos extremos.
É un varal de tamaño medio, no que a sección cadrada inferior é bastante alta, ao igual ca superior, o que lle confire un tamaño máis pequeno do que é en realidade.
O material no que está feito é toelo ou pedra serpentina, da zona de Moeche, polo que posiblemente os canteiros que o fixeron foran desa zona.

Capitel:
Este capitel seméllase moito ao capitel do cruceiro de Somede, tanto na forma coma no ornamento.
É un capitel sinxelo, con volutas angulares pequenas e anxo alado en cada unha das caras.
O material, ao igual co varal, é de toelo.

A Cruz:
A cruz, o mesmo que no caso de Somede, é unha cruz alta; se cadra non tanto coma aquela, pero alta.
A sección da mesma é cilíndrica e de base cuadrangular no encaixe no capitel. Tamén, coma a de Somede, semella tronco de árbore máis sen nós; e os extremos dos brazos horizontais están cortados a xeito de bisel paralelo.
O material de mesma é o toelo.

Cruz anverso, O Cristo:
O Cristo deste cruceiro está pouco traballado, as formas do corpo están pouco máis suxeridas.
Cartela de INRI grande e en sentido horizontal, pouco lexible. Sen coroa de espiñas. Pelo e barba pouco elaborados, só marcados. A testa erguida e ten os ollos abertos. Corpo e brazos pegados á cruz.. Mans abertas e cun cravo en cada unha. Torso pouco traballado, máis ben suxerido. Con pano de pureza con cordón atado á dereita. Pé dereito sobre o esquerdo e un só cravo nos pés.
Está elaborado en toelo.

Cruz reverso, A Virxe:
A imaxe da Virxe é unha Soidade coma no caso de Somede, a diferencia e que está leva os brazos cruzados coma se estivese termando do pano que lle cobre o corpo dende a testa e non en actitude de rezo. Debaixo do pano, son visible os pregues do vestido.
Vai apoiada nunha base ou peaña de remate octogonal irregular que sae da cruz e que, á súa vez, leva un apoio de xeito tronco-piramidal cuadrangular invertido.

Texto e fotografía aportados por D. Xose María López Ferro, director do Museo Etnográfico Monte Caxado de As Pontes, a quen agradecemos o seu traballo e colaboración.

SER UNO MISMO, SER DIOS

Versión audio del artículo

El evangelio nos resulta, a veces, muy difícil de entender. Es muy bella, por ejemplo, su imagen del pastor que da la vida a sus ovejas. Ellas escuchan su voz y nadie podrá arrebatarselas. Pero, ¿cuál es el sentido profundo de expresiones como «vida eterna» o «escuchar su voz»? Damos por supuesto que su sentido no se reduce al de otra vida después de la muerte o al de una llamada a escuchar al Papa y a los obispos, representantes de Jesús en el mundo.

Cuando Jesús afirma que el Padre y Él son uno, ¿se limita a a afirmar su propia condición divina? «¡Tanto mejor para Él!», es lo único que se nos ocurriría decir entonces. Pero, ¿y si hay en esta afirmación algo que nos puede concernir profundamente a todos?

En nuestro mundo los medios de comunicación han llegado a ser extremadamente poderosos e invasivos: prensa, revistas, radio, televisión e internet multiplican la información que ya nos aporta el grupo de familiares, amigos y compañeros de trabajo. Llegan a nuestros oídos, pues, muchas voces. Cada una de ellas nos comunica un mensaje diferente: que esto o aquello es importante, que deberíamos hacer esto o aquello. Nunca ha habido tal diversidad de mensajes ¿Nos sorprende encontrarnos hoy con tanta gente «confundida»?

¿Por qué escuchamos una voz antes que otra? En una ocasión -estaba por entonces de moda el movimiento carismático-, me encontraba en Trois-Rivieres cuando una joven se acercó a mí llorando. Había quedado sin nada y caído en la cuenta de la tontería que acababa de hacer: dejar su empleo en Rimuski porque se lo había pedido alguien de su grupo de oración. Pretendiendo tener el don de profecía, le había asegurado que debía escuchar una llamada a mudarse a Trois-Rivieres. Ni ella supo escuchar el susurro de su ser profundo ni el supuesto profeta sabía nada de su vida. Cuando jóvenes musulmanes desesperados escuchan de buena fe la llamada de un mulah a convertirse en bombas humanas, ¿escuchan, acaso, la voz adecuada? Incluso las voces que suenan con un acento religioso pueden ser destructivas.

De una voz que resuena dentro de nosotros y nos despierta a la conciencia de nuestra propia grandeza como seres humanos: de esto nos habla el evangelio. No vayamos a creer que se trata de una voz exterior. Brota de nuestro ser más hondo. Si no sabemos escucharla, las voces de moda o los charlatanes de turno nos llevarán donde ellos quieran. Una madre no tiene dificultad en reconocer el grito de su hijo. Pero, entre los vaivenes y reveses de la vida, la dificultad es mucho mayor ¿Cómo es posible que una joven como Jacqueline, psicóloga de carrera en la región de Montreal, se vea ante la responsabilidad de construir una escuela para los Tuareg en el Sahara nigeriano, tras un viaje al continente africano con su marido y la amistad adquirida con su guía Tuareg? Lo que vio y oyó encendió la llama que ardía en su interior, es decir, lo mejor de sí misma.

Podemos decir algo semejante de un hombre o una mujer que, sin haber viajado nunca, han escuchado en el seno de su propia familia esta voz que les acerca a lo mejor de sí mismos. En cualquier caso, nos encontramos con el mismo gozo y la misma paz, signos de la voz del buen pastor.

¿Tiene algo que ver nuestra reflexión, mundana en apariencia, con el evangelio de Juan? Mucho. Cuando Juan escribe su evangelio han pasado ya muchos años desde la muerte de Jesús y desde su tránsito a otra vida. Ha reflexionado mucho sobre el sentido de una vida con Jesús y ha descubierto que no es necesario buscarle saliendo fuera de nosotros mismos. Es en nuestro interior donde podemos escuchar el eco de su voz porque somos, al fin, miembros suyos. Y solo en la medida que sepamos escuchar esta voz interior seremos capaces de distinguir los buenos pastores de los malos en nuestro mundo. Cuando muramos, solo aquello que somos de verdad -lo mejor de uno mismo- permanecerá para siempre. Es lo que Juan llama «vida eterna». El resto perecerá. La vida que realmente nos identifica y viene de Dios nadie nos la podrá arrebatar.

El evangelista va más allá aun: al ser nosotros mismos, con todos los rasgos de nuestra historia personal, nuestro rostro se empieza a parecer al de Jesús, esto es, al del mismo Dios. He aquí, pues, el misterio que Dios nos ha revelado: ser uno mismo es, al mismo tiempo y de alguna manera, ser Dios ¿Somos conscientes de esto?

Texto escrito por André Gilbert con traducción de V.M.P.

HABLAR SIN DECIR NADA

Versión audio del artículo


Ayer le oí decir a una mujer:

«la vida no da más que palos».

Y le oí contar el último palo que la vida le había dado ¿Es verdad que la vida no da más que palos? ¿Por qué recordamos los palos y olvidamos lo que la vida sigue dándonos? ¿Por qué somos más dados a lamentar que a agradecer?

Cuando los discípulos volvieron aquella mañana con las redes vacías, ¿lamentaron haber salido a faenar de anochecida? ¿O no pensaron, más bien: «bueno, la vida es así, unas veces se gana y otras no…»?Que la vida nos dé palos no significa nada más que eso. Los seres humanos convertimos los palos de la vida en una vida que no da otra cosa. Los lloros en un valle de lágrimas. Nos enfadamos con la vida cuando no nos sonríe. Hablamos mal de los demás cuando no encontramos razones para hablar bien. Pero que no las encontremos no quiere decir que no las haya. Que aquellos discípulos no hubieran encontrado peces toda la noche no quiere decir que no los hubiera.Los había. Pero era necesaria la voz del que indica dónde. En este mundo son muchos los que hablan de lo que saben o piensan. Pocos, en cambio, los que dicen algo. Decir es in-dicar, mostrar el camino a otros, que también hablan de lo que saben o piensan. El Resucitado indica a los discípulos dónde han de echar sus redes para encontrar peces. Ellos ya pensaban que no los había. La pesca milagrosa no consiste en que una red, de pronto, se llene de peces. Consiste en que unos hombres, cansados de faenar en vano toda la noche, escuchan una palabra.El milagro es escuchar. Escuchar no es una disposición: por eso no es hábito ni virtud. No escucha el que quiere ni el que sabe sino el que puede. Hay una clase de palabras que no es posible no escuchar. Son las palabras del que dice algo, del que muestra un camino a otros. Hay que estar sordo para no escuchar esta clase de palabras. Los discípulos que volvían de la faena con las redes vacías estaban cansados pero no sordos. La vida en sus fracasos nos cansa. Nos desencanta y asoma al abismo. Pero no nos deja sordos. Sordos nos dejan las palabras del que habla sin decir nada. Sabe pensar y hablar pero no mostrar un camino a quien lo necesita.Las palabras del Resucitado no solo muestran el camino. Lo abren, además. La pesca abundante culmina en la mesa compartida. Él parte para nosotros el pan y nos da de comer a cada uno. Es la Eucaristía, camino abierto por las palabras del que las pronuncia cada vez en nombre de Jesús. Esto es decir: mostrar y abrir el camino. Lo demás son discursos. Con el discurso de la religión, con el de la ciencia, el de la filosofía o el del sentido común, pensamos y hablamos todos. Pero, muchas veces, sin decir nada.

Texto escrito por V.M.P.

CONOCIENDO A MONSEÑOR FERNANDO GARCIA CADIÑANOS, OBISPO DE LA DIÓCESIS DE MONDOÑEDO – FERROL II PARTE

Hoy publicamos la segunda y última entrega del cuestionario que los niños y niñas de la catequesis de As Pontes le quisieron hacer a nuestro Obispo D. Fernando, quién muy gustosamente quiso responder sin eludir ninguna de las preguntas que le hicieron los niños y niñas. La verdad es que tenemos la suerte de tener un Pastor de la Diócesis de Mondoñedo – Ferrol muy cercano y campechano, lo cual es de agradecer.

Preguntas de los niños y niñas de post comunión y confirmación


Cuál es tu color favorito y por qué elegiste ese color?
Mi color favorito es el amarillo, de siempre, desde que era pequeño… la verdad es que no sé, será porque es claro, porque significa la luz… no sé, la verdad… ¿Y el tuyo? ¿cuál es el que más te gusta?

Que hace un Obispo? Es difícil ser Obispo?
El Obispo es en la Diócesis el representante de Jesús, el que preside a los cristianos que viven en un territorio concreto, eso que llamamos Diócesis. Presidir no quiere decir mandar, sino servir, ayudar a que los cristianos de ese territorio puedan celebrar los sacramentos, alimentarse del Evangelio y ser fieles con la vida a lo que Jesús nos pide. Por eso, el Obispo tiene que estar muy atento a la gente, muy cercano…y a la vez, tiene que ser muy amigo de Jesús, conocedor de su Palabra. Por eso, es un poco difícil, porque la responsabilidad es mucha y la fragilidad de uno es grande. Pero siempre se confía en el Señor que nos acompaña. Tú, ¿no has sentido que cuando vas a hacer algo difícil te ayuda Jesús si se lo pides? ¿Has probado? Ya me contarás…

Dónde prefieres servir: en tu Burgos natal, en la diócesis de Mondoñedo Ferrol o en otro lugar?
A mí me gusta mucho Burgos, pero desde que el Papa Francisco me nombró para Mondoñedo-Ferrol, esta es mi tierra a la que ya quiero como mía. Aquí estoy, me gusta mucho, y espero no tenerme que mover mucho. ¿A dónde te gustaría a ti vivir y por qué?

Donde resides habitualmente?
Normalmente duermo en Ferrol, casi todos los días. Algunos días al mes duermo en Mondoñedo. Y la mayor parte del día la paso de un sitio para otro, por lo que puedo decir, en plan de broma, que resido en el coche…: la diócesis es muy grande y me gusta visitar a los sacerdotes, los religiosos, las parroquias… procuro ir de un sitio para otro…

Te gusta ser Obispo? Cómo llevas la responsabilidad de ser el Pastor de una diócesis como la de Mondoñedo – Ferrol?
En la vida no todo es cuestión de gusto… el gusto es un criterio muy frágil para hacer las cosas. Te darás cuenta de que hay muchas cosas que no te gustan, pero que hay que hacerlas, por ejemplo, estudiar… ¿A que a veces no nos gusta? Pero, sin embargo, cuando estudiamos, cuando nos esforzamos, vemos lo bello y lo contentos que estamos porque hacemos lo que debemos. De eso se trata, de hacer lo que se debe, lo que conviene, lo que es bueno. Y yo creo que eso es lo que estoy intentando hacer, responder a esta llamada que Dios me ha pedido en la vida de responsabilidad difícil, pero no solitaria. ¿Sabes? Ser Obispo no es llevar adelante la responsabilidad en solitario: se vive en la Iglesia, como familia, y eso es muy importante, hacer las cosas con otros. Yo te invito a que la vida la compartas con otros, a que los problemas no te los comas solo, sino que te dejes ayudar por otros, eso que llamamos acompañamiento: tus padres, un catequista, una persona mayor en la que confíes… eso nos viene muy bien.

Los sacerdotes te suelen obedecer?
Quizás tenemos la imagen de que la Iglesia es como el ejército, en el que el Obispo manda a sus soldados que son los curas. No me gusta esta imagen, prefiero la imagen de una familia. En la familia hay claves que entre todos tenemos y que todos buscamos conseguir y cumplir. De eso se trata… no tanto de obedecer ciegamente, sino de cumplir los objetivos que tenemos que realizar. Los sacerdotes en ese sentido están siempre muy disponibles, en la medida de sus posibilidades y realidad, que siempre hay que tener presentes. En cualquier caso, la obediencia es lo que más nos cuesta, porque es renunciar a la propia voluntad, a los intereses propios para descubrir lo que Dios me pide… ¿A ti no te cuesta obedecer? Y sin embargo, cuando has obedecido, ¿no te das cuenta de lo bien que estás y te encuentras?

Alguna vez tuviste novia antes de entrar en el seminario?
No, la verdad que no, pero no porque sea malo… es normal que haya una atracción de los chicos y las chicas, nos complementamos y hay un impulso a unirnos. Pero el amor y la sexualidad también hay que educarlos, nos deben de llevar a percibir y buscar la grandeza del auténtico amor que no es dejarnos llevar por los impulsos primeros, sino expresión de todo un lenguaje que se quiere donar y entregar, pero respetando los tiempos y los momentos. Sería interesante que hablaras de estos con tus padres, ¿lo has hecho alguna vez?

Tuviste que estudiar mucho para ser Obispo?
Yo he estudiado lo mismo que los sacerdotes: todo la educación obligatoria, y luego una carrera específica que se llama teología que dura cinco años. En esa carrera lo que estudiamos son diferentes aspectos que tienen que ver con Dios, con los sacramentos, con la moral, con la historia, con el actuar humano… en definitiva, las herramientas básicas para poder amar lo que luego vamos a predicar. ¿A ti no te pasa que cuanto más estudias una cosa más lo quieres? Pues así es con Dios.

Nos estamos preparando para recibir el sacramento de la confirmación. Qué consejo nos darías?
Que pidáis cada día el don del Espíritu Santo… Si el Espíritu Santo es lo que vais a recibir ese día, el Señor os lo dará en la medida en que lo deseéis, que lo pidáis… Y me podéis decir… ¿para qué queremos el Espíritu? El Espíritu es el propio Dios que habita en ti, por lo que si lo tienes, tienes todo… ya no te falta nada importante. El Espíritu es el que te ayuda siempre en las dificultades, el que fortalece en la fragilidad, el que lleva por donde debes ir, el que te hace comprender los misterios de la vida, el que te ayuda a descubrir a Dios cerca de ti, el que te aconseja el camino a seguir… en definitiva, TODO. Por eso te diría, que cuando vayas por la noche a dormir, antes de cerrar los ojos, le pidieras a Jesús: “Señor, concédeme tu Espíritu. Envía tu Espíritu. ¡Lo necesito!”. ¿Ves qué fácil? ¿Lo vas a hacer?

Si no fueras sacerdote/Obispo, que te gustaría haber sido?
Seguramente periodista, la verdad es que me gusta mucho la prensa, la comunicación, el periodismo, los medios de comunicación. Creo que es muy bonito buscar la noticia, informar, crear sensibilidad… Y tú, ¿qué quieres ser de mayor?

Por qué quisiste ser Obispo?
Yo no quise ser Obispo, yo quise ser sacerdote. Entre los sacerdotes, el Papa elige a alguno para Obispo porque considera que puede realizar esta tarea bien. Pero no es algo que se busque, es algo que te solicitan, que te piden… Es bueno que nos dispongamos en la vida a hacer cosas que no están en nuestros planes, que no buscamos… Dios siempre tiene planes diversos para nuestra vida que tenemos que saber acoger, recibir y amar.

Como es eso de estar solo? ( Sin estar casado y formar una familia)
Aunque aparentemente pueda parecer que estoy solo, siempre estoy acompañado. Son muchos los momentos de encuentro con gente a lo largo del día. Y muchos los momentos en los que, aunque estoy solo, estoy trabajando para gente concreta, como por ejemplo este momento en el que estoy respondiendo solo en mi casa, pero te estoy contestando a ti. No estar casado, la promesa del celibato que así llamamos en la Iglesia, no significa soledad, sino que significa disponibilidad. Es no tener el corazón atado a nada ni a nadie para poder querer mejor a todos.

Echas de menos tu casa?
Pues sí, la verdad… Mi familia es fenomenal. Tengo mis papás que son mayores (92 años y 88) y tres hermanos más, con mis sobrinas y resobrinas… Nos juntamos muy a menudo, y han venido ya a verme alguna vez, como yo también he ido. Mi tierra, Burgos, es algo diferente a esta, por lo que se echa de menos… pero aquí en Galicia he encontrado gente fenomenal a la que quiero y me siento muy acogido, por lo que todo se disculpa.

Como fue tu infancia?
Mi infancia fue muy normal, como la de todos los niños. Tenía una cuadrilla de amigos, en la calle donde vivía de Burgos, con los que jugaba todos los días. Me gustaba mucho jugar con los cochecitos y nos imaginábamos la vida de mayores, creando historias y demás… Tenía mucha imaginación. Jugábamos también al fútbol… y estábamos todo el día en la calle. En verano nos gustaba ir al río o a la piscina. Salíamos también en bicicleta. Al entrar en el Seminario cambié un poco de amigos, pero nos lo pasábamos muy bien. No teníamos internet, ni móvil… pero era una relación muy cordial y cercana entre todos. Tampoco tenía actividades extraescolares, sino que al salir de la escuela venía a casa, hacía la tarea, y a jugar… Y tú, ¿qué haces?

Cuantos años llevas siendo sacerdote?
Yo me ordené de sacerdote el 26 de junio de 1993… así que echa tú la cuenta….

Te gusta la naturaleza? Cuál es tu animal favorito y por qué?
¡Me encanta! Ayer mismo estuve en el Cabo Ortegal casi una hora viendo el mar contra las rocas.. me gusta mucho el mar, los acantilados, el color verde de Galicia, los árboles… En la naturaleza uno descubre lo pequeño que es, la armonía que tiene todo, la belleza del que lo ha creado. ¿Sabes? Cuando contemplo un valle, o una montaña, me gusta rezar y dar gracias a Dios por su belleza y el regalo que nos ha hecho dejándonos la creación. No sé si sabes ese salmo: “Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano?”. Te invito a que lo busques en la Biblia y lo leas, es el Salmo 8. Nos invita a ver la obra de Dios en toda la creación.
La verdad es que no tengo un animal favorito, me gustan todos… a ti, ¿hay alguno que te gusta especialmente? Ya me contarás….

PATRIMONIO PONTÉS IV

CRUCEIRO DE MARRAXÓN-CAPELA DE NOSA SEÑORA DOS REMEDIOS

Outro cruceiro dos incompletos é o que temos en Marraxón, concretamente a carón da Capela dos Remedios. É un exemplar que está policromado, isto é, pintado de cores e tamén contamos con algún outro exemplar no noso concello. Esta costume de pintar a pedra tiña unha función esencial, protexer a pedra da corrosión do clima.

Como dixen, está situado ao pé da Capela dos Remedios, na estrada que vai de Marraxón de Abaixo a Marraxón de Arriba. Carece de plataforma ou gradas, por iso o clasifico como incompleto.

Imaxe do cruceiro

O Pedestal: É cilíndrico, alto e de grosor medio. Remata a xeito de tronco de cono na súa parte superior, ou a xeito achafranado.

Non se observan inscricións.

O Varal ou Fuste: É alto e miúdo, de pedra de granito. De sección oitavada ou octogonal, agás nos seus estremos que é cadrado, de xeito que encaixe mellor no pedestal e no capitel. É liso, non leva figuras. O que si ten é un texto escrito nel e que nos permite datalo (ano de 1911) e coñecer que foi feito pola intención de D. Antonio Cal.

O texto é sinxelo e curto, e di:“POR ANTONIO CAL AÑO DE 1911”.

O Capitel: Consta de catro volutas angulares pequenas e un anxo alado ou querubín no medio de cada cara.

A Cruz: Constitúe esta cruz unha excepción (e a do cruceiro de Goente-Igrexa) coas outras cruces dos cruceiros da nosa zona, pois é unha cruz con nós. É unha cruz grosa con relación ao grosor do varal. Está pintada de cor castaña escura, imitando á madeira.

Os brazos transversais rematan en corte cunha certa inclinación ou corte en bisel. O corte da parte superior da cruz é recto.

A Cruz anverso, O Crucificado: Ten a testa erguida, non inclinada coma no resto dos cruceiros. Os ollos abertos. As mans medio abertas e cos dedos índices das dúas mans estendidos (símbolo de bendición?) . O aspecto é o de unha persoa viva, non xacente.

Leva letreiro coa inscrición INRI, enriba da testa. Tres cravos, un en cada man e outro nos pés. Está, asemade, policromado. O corpo está pintado de cor branca, a barba e o pelo longo e de cor castaña escura, o mesmo ca coroa de espiñas. A tea da cintura de cor azul clara. As cabezas dos cravos e da lanza con cor vermella. O letreiro de INRI en branco o fondo e as letras en vermello.

A Cruz reverso, A Virxe: A imaxe da Virxe, moi probablemente a Virxe dos Remedios. É unha imaxe sinxela, coa dor na faciana, as mans cruzadas na cintura e en posición erguida.Vai ataviada cun vestido longo e corpiño ou antepeito, ten a testa e o corpo cubertos por un manto.

A imaxe vai unida á cruz e apoiada nunha peaña troncocónica invertida. Afastada do capitel.Está policromada. A cara e as mans de cor brancas, o corpiño ou antepeito tamén de cor branca. O vestido longo de cor azul clara e o manto de cor gris.

A peaña troncocónica tamén vai pintada de cor castaña escura igual ca cruz.

Texto e fotografía aportados por D. Xose María López Ferro, director do Museo Etnográfico Monte Caxado de As Pontes, a quen agradecemos o seu traballo e colaboración.

¡MADRE MÍA, QUIEN ME MIRE TE VEA!

Siguiendo con el proyecto de mantener vivo el legado de D. Manuel Ares, hoy publicamos este artículo que había escrito y fue publicado en la revista del Carmen del año 2018.

A lo largo de todo el año hay un goteo de Ponteses y no Ponteses que van por la Capilla de Nuestra Señora del Carmen, o bien entran en el recinto para ver su Imagen o se paran en el altar exterior para dirigirle una plegaria. Ella es la intercesora ante su Hijo Jesús. Nuestros momentos de penas o alegrías, nuestros momentos de desaliento, nuestras dudas, nuestras faltas de salud… Todos lo depositamos a sus pies y ella se lo muestra a su hijo Jesús y Él que lo ve todo pues es Todopoderoso sale a nuestro encuentro para que no caminemos solos por este destierro mientras peregrinamos por este mundo.

Nuestra Señora del Carmen es el faro de nuestras vidas, Ella nos acompaña siempre y nosotros con nuestras debilidades vamos a su lado y cuánto más triste nos sentimos, Ella nos cubre con su manto maternal.

Si somos verdaderamente sus hijos debemos llevar con dignidad su distintivo, me refiero al Santo Escapulario, no es ningún amuleto, es un signo de nuestra consagración a Ella, es un signo con el cual decimos que Ella es nuestra Madre en este mundo atribulado. Ya decía Santa Teresita del Niño Jesús que para Ella es más Madre que Reina. A ella le gustan las flores que le dejamos a sus pies pero más le gustan las flores que sólo Ella ve. Nuestros sacrificios, nuestra humildad, nuestro cariño hacia los demás hacia los que más nos cuestan, saber pasar inadvertidos.

Pero estas flores y muchas más, hacerlas con mucho amor. Ella ve y nos premia, son como perlas que vamos cosiendo a nuestro Traje cuando nos venga a buscar y presentarnos antes su Hijo Jesús: ¡Madre mía del Carmelo por su Santo Escapulario llévame contigo al Cielo!

Me gustaría que la Capilla de Nuestra Señora del Carmen fuera un remanso de paz, allí están los dos: Jesús en el Sagrario y al lado la imagen de su Madre, de nuestra Madre. Jesús desde la cruz la tarde del Viernes Santo la entregó por Madre a Toda la Humanidad. «Y desde aquel momento la recibió en su casa», así lo dice San Juan en el evangelio. Imagino que todos tenemos un retrato de nuestra madre terrena, tengamos un signo de Nuestra Madre del Cielo y hablemos con Ella como si lo hiciéramos con la de la Tierra. Ambas escuchan, ambas nos acogen con cariño y aunque no digan nada sabemos que nos llevan en su corazón maternal.

¡Madre y Reina del Carmelo! Son muchas las gracias que he recibido de tu Hijo a lo largo de toda mi vida por mediación tuya. Por ello hoy vengo a darte las gracias y a consagrarme a ti en cuerpo y alma.

¡Madre! Te ofrezco: mis ojos para mirarte , mi voz para bendecirte, mi vida para servirte y mi corazón para amarte. ¡Madre y hermosura del Carmelo!: que el bendito Escapulario que llevo en mi pecho sea un recuerdo de todos tus virtudes que procuraré imitar.

Que nunca tenga la desgracia de mancillar la blancura bautismal que simboliza mi Escapulario. Que rechace todo aquello que me aleje de tu Hijo Jesús Madre, concédeme la dicha de que viva siempre mi lema: conocerte, amarte, imitarte, para mejor conocer, amar, imitar e irradiar a tu Hijo Jesucristo. Amén.

¡MADRE MÍA, QUIÉN ME MIRE TE VEA!

Manuel Ares, Sacerdote.

CONOCIENDO A MONSEÑOR FERNANDO GARCIA CADIÑANOS, OBISPO DE LA DIÓCESIS DE MONDOÑEDO – FERROL I PARTE

Hace unas pocas semanas, el Obispo de la Diócesis de Mondoñedo – Ferrol visitaba nuestra Unidad Pastoral, más en concreto la parroquia de Santa María de As Pontes donde fue recibido por los párrocos D. José Vega y D. Manuel Ares (DEP).

El equipo de catequistas ( Sandra, Pilar, Manoli, Celia y Javier) trabajaron con los niños de la catequesis para explicarles quién era el Obispo, por ello los niños de primera comunión y los de post Comunión – Confirmación redactaron unas preguntas D. Fernando, que se le entregaron al finalizar la eucaristía, y hoy publicamos las respuestas de nuestro Obispo.

PREGUNTAS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERA COMUNIÓN DE SANTA MARÍA DE AS PONTES


Como conociste a Dios? Conociste a algún ángel?
A Dios se le conoce poco a poco, no por apariciones, ni mucho menos, sino a través de la oración y de la lectura de la Palabra de Dios. En ambos lugares descubres cómo es Dios y lo que te dice. Te invito a que todos los días reces al irte a la cama y le des las gracias por el día, pidiéndole perdón por lo que hayas podido hacer mal y presentándole alguna persona por la que quieras rezar. También te invito a que todos los días te acostumbres a leer un poco el Evangelio: es muy bonita la historia de Jesús. Así tú también podrás conocer a Dios un poco mejor…

Como es ser Obispo? Como es el día a día de un Obispo?
Pues yo tampoco lo sé mucho, porque, como sabes, llevo muy poco tiempo como Obispo, apenas cinco meses. Cada día es muy diferente, no hay ninguno igual, y hasta ahora han sido todos muy novedosos y diferentes. Me suelo levantar sobre las 7’30 h y tras el aseo, rezo un poco delante de Jesús. Tras desayunar y hacer las cosas de casa, leer la prensa, lo dedico la mañana a tener reuniones y encuentros con gente que me quiere visitar: sacerdotes, religiosos y seglares que quieren contarme alguna cuestión importante sobre la que decidir. Tras comer, que suelo intentar hacerlo con alguna de las visitas de la mañana, la tarde la dedico a completar algunas visitas, o a leer un poco, o a visitar alguna de las parroquias donde celebro la Eucaristía y me encuentro con la gente. Tras la cena, suelo responder cuestiones del ordenador y, tras dar gracias a Dios por el día, me voy a la cama sobre las 0’30 h. Como ves, un día muy completo, muy diverso…

Como y por qué te hiciste sacerdote?
Yo me hice sacerdote a través de mi familia, que era muy religiosa. También el ambiente del colegio me influyó. Además tengo un hermano sacerdote más mayor que fue al seminario antes que yo y al que visitaba todos los domingos. De esta manera, entré en contacto con el Seminario, el lugar donde se forman los futuros sacerdotes. Me gustó mucho el ambiente y decidí entrar allí cuando tenía 13 años. Poco a poco fui pasando los cursos y disfrutando en lo que hacía y vivía. La vida sacerdotal me atraía como una propuesta que me llenaba la vida. Con el paso de los años, a través de la oración y el diálogo con muchas personas, descubrí que Jesús me invitaba a ser sacerdote y llevarle más directamente a todas las personas. El sacerdote es el que sirve a todos y quiere llevar a Jesús a todos. Y tú, ¿no te has planteado ser tú sacerdote?

Que diferencia notas entre ser sacerdote y ser Obispo?
El obispo es el responsable de una diócesis, un territorio muy amplio en el que viven muchos cristianos. Para ello tiene a su cargo un grupo de sacerdotes que son sus colaboradores directos en el acompañamiento de todos esos cristianos que quieren conocer más a Jesús, celebrar los sacramentos, vivir con fidelidad el Evangelio. El Obispo es como el que nos une a todos los cristianos de una Diócesis y nos vincula con toda la Iglesia universal.

Por qué llevas colgada una cruz grande?
Es uno de los signos que identifican al Obispo, junto con el anillo. La Cruz simboliza a Jesús, que murió por nosotros, y al que el Obispo quiere imitar sirviendo y dando la vida a todos. Pero también es bueno que todos los cristianos lleven una cruz en el cuello aunque sea pequeña, o una medalla de la Virgen. Yo llevo una cruz pequeña en mi pecho que me regalaron de niño… ¿por qué no le dices a tus padres que te compren una pequeña? Es una manera de pedir a Dios que te guarde, que te ayude… y que quieres ser como él.

Por qué el Obispo siempre va vestido de oscuro o de negro?
No siempre va vestido así, aunque casi siempre. El vestido de los sacerdotes, desde hace mucho tiempo, es oscuro para distinguirse del resto.

Le gustaba ir a catequesis cuando era pequeño? E ir a misa?
Mucho… La catequesis nos la daba un sacerdote que se llamaba como yo, y que nos daba caramelos si respondíamos bien a las preguntas. También me gustaba mucho ir a misa, sobre todo ayudar: siempre era monaguillo, y disfrutaba… ¿Por qué no eres tú también monaguillo con tus amigos? Verás cómo la misa se vive de otra manera…

Que te dijeron en casa cuando dijiste que querías ser sacerdote?
La verdad que no sé, es una cosa que salió también en la familia conjuntamente, por lo que seguro que fueron ellos también quien me lo dijeron… ¿qué crees que te dirían tus padres si tú se lo dijeras? Ya me contarás…

Sabes jugar bien al fútbol? De qué equipo eres?
Yo siempre jugaba al fútbol de defensa, y era bastante bueno: no pasaban muchos delanteros delante de mí… pero luego lo he dejado, y apenas juego. Me gusta ver algún partido, especialmente de mi tierra, o cuando son partidos importantes. Soy del Burgos CF. Y si es de Primera división… me gustan más los equipos pequeños que los grandes… pero no tengo predilección por ninguno.

Alguna vez te enfadas con los curas?
Muchas… ¿tú no discutes con tus amigos? Pues yo también con ellos… hay muchas cosas que hacen bien, pero hay otras que me gustaría que fueran distintas, que fueran mejores… y procuro decírselo para ayudarnos a crecer. Cuando hay algo que no nos gusta, lo tenemos que decir.

Por qué te hiciste Obispo?
Yo no me hice Obispo, me hicieron. No es algo que he buscado, es algo que me ofrecieron y creí que no podía decir no, porque estoy en las manos de Dios y nunca he dicho que no a lo que me han ido proponiendo. Es una manera de hacer realidad que mi vida no me pertenece, que la he ofrecido a Dios y a los demás, y que son otros los que deciden sobre mi tiempo, mi quehacer, mi vida…

Sabes contar chistes?
Suelo contar alguno de vez en cuando, pero soy muy malo y se me olvidan rápido… ¿Te cuento uno? En un examen le dice la profesora a Jaimito: ¿Cómo se dice memoria en inglés? Memory, responde Jaimito. Muy bien, ponlo ahora en una frase. Y dice Jaimito: Salté por una ventana y memory…

Por qué no estás casado?
Los sacerdotes católicos no nos casamos porque queremos dedicar toda nuestra vida al Señor y a su Iglesia. El no casarnos nos debe de dar una mayor libertad para el amor y la entrega, para la disponibilidad, para cuidar los afectos y descubrir lo importante. No quiere decir que casarse sea malo, ni mucho menos, sino que el casado tiene ya una familia muy concreta a la que se tiene que entregar totalmente, que atender y cuidar: el sacerdote tiene una gran familia que es la Iglesia, que sois vosotros… ¿Tú ya has pensado qué quieres hacer de mayor?

Te pagan por ser Obispo? Por que si te pagan como en la Central térmica yo también me hago Obispo ( comentario de Tomás un niño de 6 años)
Sí, me pagan, soy mileurista: un poco más de 1000 euros. ¡Pero no me falta de nada! El dinero no es lo más importante de la vida… ¿no crees?

PATRIMONIO PONTÉS III

Coa miña lembranza a D. Manuel Ares Fernández, un home de fe.

O cruceiro de hoxe é un exemplar dos que clasifico como completos, pois como xa dixen, ten gradas, pedestal, varal, capitel, cruz anverso co Crucificado e cruz reverso coa Virxe.
Elixín este exemplar porque considero que ten dous elementos gravados pouco coñecidos e que moita xente non sabe que os ten, aínda que teñan visto o cruceiro moitas veces.

Falo do cruceiro da Vilavella, cruceiro de adro da igrexa e cruceiro de encrucillada. Ao redor del tiña lugar a procesión dos santos o día da festa do patrón, o San Andrés. Os santos saía da igrexa, ían ata o cruceiro, daban a volta arredor e volvían cara a igrexa. Tamén era un cruceiro de encrucillada porque estaba situado nun cruce de camiños: o que ía a Vila e As Veigas, que era o chamado Camiño Real; o da igrexa, que viña da Casilla e pasaba por diante da igrexa atravesando o río por unha ponte de madeira e que, unha
vez pasada, dividíase en dous, un cara a Parrocha e a Mourela e, o outro, cara o Acibido.


Hoxe, só ten un acceso para chegar a el e que coincide coa entrada á depuradora. O da esquerda é o camiño da Igrexa.

CRUCEIRO DA VILAVELLA

imaxe do cruceiro da Vilavella

Hoxe, xunto coa igrexa, o cemiterio e dúas casas é o pouco que queda da Vilavella, noutrora unha das parroquias con máis vida do Concello.


É un cruceiro todo el feito en pedra de gra ou de granito, sólido no seu conxunto. É un fermoso exemplar que encerra unha simboloxía especial, da que logo falarei, representada na parte da cruz reverso.


Imos ver as súas partes e as súas especiais características.

Plataforma e gradas:
É cuadrangular, con dúas gradas de cantería e unha soleira ou base, visibles na actualidade, que é moi probable que sexa a parte superior dunha terceira grada que quedou soterrada co paso do tempo e polos sucesivos recheos do camiño.

Pedestal:
É cuadrangular e alto. Dividido en tres partes: A primeira e inferior é prismática cuadrangular, logo ten unha media escocia e, na parte superior, a xeito tronco-piramidal-cuadrangular invertida, aínda que non de todo, pois na parte alta remata con chafrán e nunha zona cha que serve de base ao varal ou fuste. Non ten adobíos nin escritura visible.

Varal:
O varal é de sección oitavada ou octogonal. É un varal alto e proporcionado, pois non é dos máis grosos se o comparamos con outros do concello.
Polo fronte ou anverso (cara do Cristo) ten figuras labradas: os tres cravos, o martelo, as tenaces, a punta de lanza e a escada. Simboloxía, todas elas, da Paixón.


Na parte alta, e nas catro caras, tamén ten un debuxo labrado: un rectángulo rebaixado cun rombo saínte no seu interior, catro botóns (tamén saíntes) ao redor do rombo e un no centro del.

Capitel:
Conta con dúas volutas angulares en cadansúa cara. No medio de cada unha delas ten un anxo; debaixo de cada anxo ou querubín, e de voluta a voluta, leva unha cadea e, pola parte inferior da mesma, o que semella ser as ás do anxo.


Na parte inferior do capitel leva un rebaixe, facéndose o capitel do mesmo ancho co varal e encaixando perfectamente con el.


Na actualidade ten rota unha das volutas (a dereita do anverso, segundo se mira), fáltalle un anaco pola parte de enriba da mesma.
Outra característica deste capitel é que os anxos están ollando de fronte.

Cruz:
A cruz é de sección oitavada ou octogonal igual co varal. É unha cruz alta e delgada, facendo xogo co varal.


Os brazos menores da cruz rematan abertos en catro pétalos con botón central.


No seu anverso leva o Cristo e no reverso, coma a gran maioría dos cruceiros a imaxe da Dolorosa. E neste lado, sobre o crucel, sobresae unha coroa por riba da cabeza da Virxe. Vai pegada á cruz e afastada da Virxe. O efecto óptico ao observar dende abaixo é que está enriba da testa da Virxe María.

Cruz anverso, o Cristo:
É unha imaxe de Xesús bastante grande en relación ou comparación con outros da zona, aínda que non é moi groso, máis ben todo o contrario.


Cartela de INRI ilexible, rectangular horizontal. Coroa de espiñas. Ollos pechados. Barba escasa. Mans abertas e un cravo en cada unha. Torso estreito e costelas moi marcadas. Pano de pureza con cordón, anoado á dereita. Pé dereito sobre o esquerdo e un cravo.


Como característica, os pés van apoiados sobre unha caveira.

Cruz reverso, a Virxe:
A Virxe representada é unha Dolorosa ou Piedade. Vai apoiada sobre dunha base circular dobre que apoia, a súa vez, no capitel. Atópase separada da cruz. Leva sobre da testa unha coroa que está na cruz, non na súa cabeza; e, como curiosidade e a diferencia de moitas outras Piedades, non vai cuberta de manto, só leva unha especie de veo cubríndolle a cabeza.


O Cristo xacente no seu colo é de menor tamaño ca imaxe da Virxe e máis miúdo.

E agora vén a característica de que falaba ao comezo e que é especial, pois non a atopei noutros cruceiros da zona:
O tallo ou obxecto sobre do que vai sentada é cilíndrico e nos extremos leva gravados o Sol e a Lúa. Pola banda que da a Igrexa podemos ollar o Sol, cunha cara humana e os raios saíndo do círculo. Pola outra, a que dá ao camiño, vese a Lúa (o día e a noite, a luz e a escuridade). Esta representación do Sol e da Lúa xunto da Virxe, xa son nomeadas por Castelao no seu libro “As cruces de pedra na Galiza” por telas atopadas nalgúns cruceiros estudiados por el.

Non hai data da súa construción.


Outra particularidade deste cruceiro é que está trocado da súa orientación orixinal, antes o Crucificado estaba ollando cara o Camiño Real (que ía a Vila e as Veigas) e hoxe está ollando cara o camiño que entra da estrada xeral, co que a Virxe olla cara a igrexa. Hai uns anos, na festa que alí se celebra (o San Andrés) un camión deulle un golpe ao cruceiro e moveulle as gradas, no arranxo foi cando lle cambiaron a orientación, o que non sei se foi a propósito ou por despiste. Penso que non debera ser así, pois aínda que hoxe non hai Camiño Real (está a Depuradora de Endesa) o cruceiro debera manter a súa posición orixinal pois sempre nos estaría a dicir que por aquela banda viña un camiño que se cruzaba con outro.


Tamén lle engadiron catro pedras de protección cada unha na súa esquina, que antes non tiña.

Texto e fotografía aportados por D. Xose María López Ferro, director do Museo Etnográfico Monte Caxado de As Pontes, a quen agradecemos o seu traballo e colaboración.